LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

Áp dụng từ: 01/03/2021 đến 07/03/2021

09 2021
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
01-03-2021
Sáng
Chiều
Thứ 3
02-03-2021
Sáng
Chiều
Thứ 4
03-03-2021
Sáng
Chiều
Thứ 5
04-03-2021
Sáng
Chiều
Thứ 6
05-03-2021
Sáng
Chiều
Thứ 7
06-03-2021
Sáng
Chiều
Hôm nay
07-03-2021
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.