LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Áp dụng từ: 06/04/2020 đến 12/04/2020

15 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
06-04-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
07-04-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
08-04-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
09-04-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
10-04-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
11-04-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
12-04-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.