LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Áp dụng từ: 25/09/2017 đến 01/10/2017

39 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
25-09-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
26-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
27-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
28-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
29-09-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
30-09-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
01-10-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.