LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Áp dụng từ: 22/07/2019 đến 28/07/2019

30 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
22-07-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
23-07-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
24-07-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
25-07-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
26-07-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
27-07-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
28-07-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.