LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Áp dụng từ: 29/05/2017 đến 04/06/2017

22 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
29-05-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
30-05-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
31-05-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
01-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
02-06-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
03-06-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
04-06-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.