LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Áp dụng từ: 17/07/2017 đến 23/07/2017

29 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
17-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
18-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
19-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
20-07-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
21-07-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
22-07-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
23-07-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.