LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

Áp dụng từ: 27/02/2017 đến 05/03/2017

09 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
27-02-2017
Sáng
Chiều
Hôm nay
28-02-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
01-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
02-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
03-03-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
04-03-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
05-03-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.