LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Áp dụng từ: 17/09/2018 đến 23/09/2018

38 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
17-09-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
18-09-2018
Sáng
Chiều
Thứ 4
19-09-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
20-09-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
21-09-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
22-09-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
23-09-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.