LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Áp dụng từ: 18/11/2019 đến 24/11/2019

47 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
19-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
21-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
22-11-2019
Sáng
Chiều
Hôm nay
23-11-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24-11-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.