LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Áp dụng từ: 15/01/2018 đến 21/01/2018

03 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
15-01-2018
Sáng
Chiều
Thứ 3
16-01-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
17-01-2018
Sáng
Chiều
Thứ 5
18-01-2018
Sáng
Chiều
Thứ 6
19-01-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
20-01-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
21-01-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.