LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Áp dụng từ: 17/04/2017 đến 23/04/2017

16 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
17-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 3
18-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 4
19-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 5
20-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 6
21-04-2017
Sáng
Chiều
Thứ 7
22-04-2017
Sáng
Từ: 8h00-17h00 Tổ chức khóa học sản xuất tác phẩm truyền hình TTTT-TV
Cán bộ Ban Website và theo danh sách đăng ký
Trường Tiểu học Hữu Nghị Quốc tế
Chiều
Hôm nay
23-04-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.